Fiktiv informations­grafik.

Skoluppgift, Borås högskola 2015. Design av informationsgrafik.