Fiktiv informations­grafik

Skoluppgift, Borås högskola 2015. Design av informationsgrafik.