Fiktivt tidningsomslag.

Skoluppgift, Borås högskola 2015. Design av tidningsomslag.