Hellmans Drengar.

Utveckling och formgivning av webbplats samt intranät till manskören Hellmans Drengar.
Hellmans Drengar hade en gammal hemsida från 90-talet som vi behövde göra om helt och hållet för att mobilanpassas och bli helt ”2019”. Som körsångare utan några IT-kunskaper lyckades vi ändå nå fram till varandra och ett suveränt bra resultat. Vår vision över utseende och känsla kunde Linda lätt översätta i de teknikaliteter det innebar i arbetet. Linda har varit väldigt lyhörd och lätt att samarbeta med. Bra på att löpande hålla kontakt för att lösa eventuella frågor utmed vägen. Resultatet blev framför allt mycket bättre än vår vision tack vare att Linda är oerhört kunnig och helt enkelt har god smak.
Andréas K:son Edman
Manskören Hellmans Drengar