Rum för ung kultur

Under 2012 skapade jag och min kollega Sofia Lindstedt ett par dokumentationsfilmer om projektet Rum för ung kultur som sedan fick namnet Frilagret, ett kulturhus för unga i Göteborg. Filmerna skildrar dels den dialogprocess som fördes mellan Göteborgs kulturförvaltning och stadens ungdomar om vad det nya kulturhuset skulle innehålla och dels ett antal smygöppningar för att visa upp husets möjligheter och samla in ytterligare idéer.