Satsumas Collective

Filmning, klippning, grafik och animering av video till den fiktiva byrån Satsumas Collective. Skoluppgift i ”Animering och multimedia för webben”, Borås Högskola 2015.